Produkcja przenośników taśmowych

Produkcja przenośników taśmowych

Firma Remagum jest producentem przenośników taśmowych:
w swojej ofercie posiada trzy typy tych urządzeń:

  1. Przenośnik taśmowy ratowniczy typu REMAGUM-1:

 

Jest to przenośnik, którego konstrukcja umożliwia wszechstronne zastosowanie bez względu na warunki terenowe, w tym w akcjach ratowniczych takich jak: odgruzowanie obiektów, które uległy katastrofie budowlanej, udrażnianie zawalonych wykopów, transport materiałów do uszczelnienia lub budowania wałów przeciwpowodziowych itp.

 

  1. Podawarka taśmowa GAD 2-800
  2. Podajnik taśmowy GAD-800

Są to przenośniki zaliczane do grupy urządzeń współpracujących z kombajnem chodnikowym i stanowiące element pośredni między nim, a odstawą urobku z drążonych wyrobisk węglowych, kamienno-węglowych i kamiennych w podziemnych zakładach górniczych w polach niemetanowych jak i metanowych, w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” lub „B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego.