Drążenie chodników

Drążenie chodników

Od 2005 roku REMAGUM Sp. z o.o. Sp. k. rozpoczęła prace związane z drążeniem wyrobisk górniczych i obecnie stała się wiodącą firmą górniczą, świadczącą swoje usługi głównie na rzecz Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.
Do wykonywania robót górniczych posiadamy do dyspozycji własny specjalistyczny sprzęt w postaci kombajnów chodnikowych oraz wozów wiertniczych i ładowarek: w przypadku konieczności prowadzenia robót za pomocą materiałów wybuchowych.

Posiadamy duży potencjał osobowy, zatrudniając około 600 pracowników fizycznych oraz dozoru, których można zatrudnić w systemie dniówkowym. Jesteśmy tym samym drugim, po KWK ,,Mysłowice-Wesoła”, pracodawcą w Mysłowicach. Dla realizacji zobowiązań podjętych wobec zamawiających firma posiada 6 własnych kombajnów chodnikowych (2 x AM-50, SM-130, SM-160, R-2000 oraz JOY RH-200CS).

Dzięki temu posiadamy potencjał wykonania 12 000 m.b. wyrobisk górniczych rocznie.