BHP

 

W związku z rodzajem prowadzonej działalności pracownicy firmy narażeni są na mnóstwo zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa.

W trosce o nich firma REMAGUM kładzie szczególny nacisk na wszelkie możliwe działania, które mogą ograniczyć ryzyko zagrożeń.


 

„Bezpieczeństwo każdego pracownika jest i będzie w tej firmie najważniejszym priorytetem”

 

prezes Zarządu – Jerzy Gadomski

 


 

Kierując się tą myślą, firma REMAGUM podejmuje wszelkie możliwe działania, które znacznie wykraczają poza podstawowe obowiązki pracodawcy.

Aby ograniczyć zagrożenie metanowe w miejscach wykonywanych przez firmę prac, firma zakupiła wysokiej klasy, najnowocześniejsze detektory wielogazowe marki Dräger, pozwalające na niezawodne wykrywanie i monitorowanie wszelkich możliwych zagrożeń związanych z niebezpiecznymi gazami. W celu ograniczenia zagrożeń pyłowych podjęto decyzję
o zakupie najnowocześniejszych masek, które chronią układ oddechowy naszych pracowników przed parami, mgłami, gazami, pyłami i aerozolami. Z uwagi na wysoki poziom hałasu
w rejonach wykonywanych prac, wyposażono załogę w wysokiej klasy środki ochrony słuchu, które wykraczają jakością poza te, które są stosowane powszechnie w wyrobiskach górniczych.

Niezwykle ważna dla bezpieczeństwa pracowników jest profilaktyka, dlatego też firma REMAGUM podejmuje szereg inicjatyw mających na celu zwiększenie świadomości i wiedzy pracowników
w dziedzinie BHP takich jak:

  • Cotygodniowe szkolenia BHP przeprowadzane w punktach pracy przez osoby dozoru
  • Organizacja konkursów wiedzy o bezpieczeństwie dla pracowników z atrakcyjnymi nagrodami
  • Opracowanie i wdrożenie w życie programu informacyjnego „Pracuję Bezpiecznie”
  • Udział pracowników firmy w spotkaniach „Forum Liderów Bezpiecznej Pracy”
  • Organizacja specjalistycznych kursów