List intencyjny firmy Remagum i spółki Brzezinka

List intencyjny firmy Remagum i spółki Brzezinka

2 lipca w Warszawie został podpisany list Intencyjny pomiędzy spółką „Brzezinka Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, a „Remagum Sp. z o.o. Spółka Komandytowa” z Mysłowic, dotyczący podjęcia współpracy w ramach planowanej inwestycji polegającej na uruchomieniu nowoczesnej i bezpiecznej kopalni węgla kamiennego „Brzezinka 3”, zlokalizowanej na terenach miasta Mysłowice, w dzielnicy Brzezinka.

List ten jest wstępem do podpisania w przyszłości umowy, szczegółowo regulującej współpracę w zakresie budowy i eksploatacji nowo powstającej, przyjaznej środowisku kopalni Brzezinka 3. Spółka REMAGUM jest firmą z Mysłowic, zatrudniającą w większości pracowników z Mysłowic, a przy realizacji Projektu planowane jest zatrudnienie ok. 600 pracowników, również głównie z terenu miasta i gminy Mysłowice.

Jak mówią przedstawiciele obu spółek, realizacja projektu, w następstwie którego powstanie nowoczesna kopalnia to inicjatywa gospodarcza generująca nowe miejsca pracy i rozwój okolicy.

Pozwoli to na zdecydowane zmniejszenie bezrobocia, a także przyczyni się do istotnej aktywacji gospodarczej Mysłowic i całego regionu. Ponadto Projekt ten wpłynie stymulująco na rynek handlu i usług, z korzyścią dla lokalnego rynku pracy.